ANASAYFA ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

MOLİNO A.Ş.; mazisi ve misyonundan güç alarak topluma, müşterilerine ve çevre konusundaki tüm paydaşlarına karşı üstlendiği sorumluluklarının bilinci içinde gönüllü olarak Çevre Yönetim Sistemi kurmayı ve çalıştırmayı taahhüt etmiştir.

Çevre Yönetim Sistemimizin ana hedefi: tüm süreçlerimizde çevreye ve insan sağlığına zarar vermemek ve kaynakları en üst düzey verimlilikte kullanmak, kullanılan bu yöntemleri teknolojik gelişmelerle paralellik gösterecek şekilde çevreci bir anlayış ile sürekli geliştirmek ve ürünlerimizin tasarımından başlayarak, üretimi ve hayat çevrimi boyunca çevreye verdiği zararın en alt düzeyde tutulmasını sağlamaktır.

Paydaşlarımızla çevrenin korunması konusunda işbirliği ve bilgi alışverişi yaparak çevresel sorumluluğun topluma yayılmasına katkıda bulunmalıyız.
Çevresel icraatlarımızda başarılı olmak için;

  1. Yasal şartlar ve müşteri şartlarına uygunluktan taviz vermemeliyiz,
  2. Her işimizde çevreye yönelik potansiyel olumsuzlukların önlenmesini ön planda tutmalıyız,
  3. Personelimizin çevre konusundaki bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmeliyiz,
  4. Çevresel başarılarımızı sürekli iyileştirmeliyiz,
  5. Atıkları azaltma, geri dönüşüm, yeniden değerlendirme çalışmalarını yapmalı ve doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlamalıyız,
  6. Enerji tasarrufu yapmalıyız,

Çalışanlarımıza “MOLİNO AŞ.’ de herkes çevreye karşı sorumludur!” düşüncesini benimsetmeliyiz.